RM TV: 1-7.03.2021 г.

RM TV: 1-7.03.2021 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 01.03.2021

 

06.00 “Страниците от живота” – сериал, 75 еп. /п/

07.00 “Сянката на Елена” – сериал, 70 еп. /п/ 

08.00 "Любовен облог" - сериал, 107 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 23 еп.   

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 162 еп. 

10.30 "Мъже" - игр. филм.

12.30 “Сянката на Елена” – сериал, 70 еп. /п/

13.30 “Жена мечта" – игр. филм

15.30 "Коктейлът Дудаев" - док. филм.

16.30 "Любовен облог" - сериал, 107 еп. /п/

17.30 “Сянката на Елена” – сериал, 71 еп.

18.30 “Страниците от живота” – сериал, 76 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 “Руската певица“ - игр. филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Страниците от живота” – сериал, 76 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 162 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

ВТОРНИК – 02.03.2021

 

06.00 “Страниците от живота” – сериал, 76 еп. /п/

07.00 “Сянката на Елена” – сериал, 71 еп. /п/

08.00 "Любовен облог" - сериал, 108 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 24 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 163 еп.  

10.30 "Не се вълнувай"- игр. филм

12.30 “Сянката на Елена” – сериал, 71 еп. /п/

13.30 “Замръзналата река" – игр. филм

15.30 "Кастро" - док. филм.  

16.30 "Любовен облог" - сериал, 108 еп. /п/

17.30 “Сянката на Елена” – сериал, 72 еп.

18.30 “Страниците от живота” – сериал, 77 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Направи го преди 30" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Страниците от живота” – сериал, 77 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 163 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

СРЯДА – 03.03.2021

 

06.00 “Страниците от живота” – сериал, 77 еп. /п/

07.00 “Сянката на Елена” – сериал, 72 еп. /п/ 

08.00 "Любовен облог" - сериал, 109 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 25 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 164 еп.  

10.30 "Брак по италиански" - игр. филм.

12.30 “Сянката на Елена” – сериал, 72 еп. /п/

13.30 "Невинност" - игр. филм

15.30 "Краят на света" - док. филм.    

16.30 "Любовен облог" - сериал, 109 еп. /п/

17.30 “Сянката на Елена” – сериал, 73 еп.

18.30 “Страниците от живота” – сериал, 78 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Наследството на Ферамонти" - игр.филм

22.00 "Новини" /п/ 

22.30 “Страниците от живота” – сериал, 78 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 164 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 04.03.2021

 

06.00 “Страниците от живота” – сериал, 78 еп. /п/

07.00 “Сянката на Елена” – сериал, 73 еп. /п/

08.00 "Любовен облог" - сериал, 110 еп.

09.00 "Кибербитка" - аним. филм, 26 еп. 

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 165 еп.   

10.30 "Малката Москва" - игр. филм.

12.30 “Сянката на Елена” – сериал, 73 еп. /п/

13.30 “Лов на пирани” - игр. филм

15.30 "Майкъл Джордан Макс" - док. филм. 

16.30 "Любовен облог" - сериал, 110 еп. /п/

17.30 “Сянката на Елена” – сериал, 74 еп.

18.30 “Страниците от живота” – сериал, 79 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Хай Лайф" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Страниците от живота” – сериал, 79 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 165 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

ПЕТЪК – 05.03.2021 

 

06.00 “Страниците от живота” – сериал, 79 еп. /п/

07.00 “Сянката на Елена” – сериал, 74 еп. /п/ 

08.00 "Любовен облог" - сериал, 111 еп.

09.00 "Робин худ" - аним. филм, 1 еп.

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 166 еп.  

10.30 "Гръмотевични птици" - игр. филм

12.30 “Сянката на Елена” – сериал, 74 еп. /п/ 

13.30 "Жълто" - игр. филм.

15.30 "Вселената краят на земята" - док. филм.

16.30 "Любовен облог" - сериал, 111 еп. /п/

17.30 “Сянката на Елена” – сериал, 75 еп.

18.30 “Страниците от живота” – сериал, 80 еп.

19.30 "Новини" - центр. емисия

20.00 "Ароматът на успеха" - игр. филм

22.00 "Новини" /п/

22.30 “Страниците от живота” – сериал, 80 еп. /п/

23.20 "Дивият ангел" - сериал, 166 еп. /п/

00.00 "Край на програмата" 

 

СЪБОТА – 06.03.2021

 

06.00 “Страниците от живота” – сериал, 80 еп. /п/     

07.00 “Сянката на Елена” – сериал, 75 еп. /п/

08.00 "Хапи малкото зайче"  - аним. филм

08.45 "Малката принцеса Хайди" - аним. филм

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 167 еп.  

10.30 "Космически мечти" - док. филм

11.30 "Жоакина" - сериал, 17 еп.

12.30 “Сянката на Елена” – сериал, 75 еп. /п/

13.30 “Кажи защо ме остави" - игр. филм

15.00 "Робин худ" - аним. филм, 2 еп.

15.30 "Любовен облог" - сериал, 112 еп.

16.30 “Белият зъб” – аним. филм.

17.30 "Жоакина" - сериал, 17 еп. /п/

18.30 “Страниците от живота” – сериал, 81 еп.

19.15 "Глукхар" - сериал, 37 еп.

20.00 “Любовниците” – игр. филм

21.30 “Страниците от живота” – сериал, 81 еп. /п/

22.15 "Дивият ангел" - сериал, 167 еп. /п/

23.00 "Земя на прицел" 1 част - док. филм

23:30 "Париж" - док. филм

23:40 "Пътуване към Атон" - док. филм

00.00 "Край на програмата" 

 

НЕДЕЛЯ – 07.03.2021

 

06.00 “Страниците от живота” – сериал, 81 еп. /п/

07.00 “Джо” – сериал, 1 еп.  

08.00 "Новите приключения на Пинокио" - аним. филм

09.30 "Дивият ангел" - сериал, 168 еп.   

10.30 "Монголия" - док. филм

11.30 "Жоакина" - сериал, 18 еп.

12.30 “Джо” – сериал, 1 еп. /п/ 

13.30 “Не се предавай" - игр. филм

15.00 "Робин худ" - аним. филм, 3 еп.

15.30 "Любовен облог" - сериал, 112 еп. /п/   

16.30 “Черната красавица” – аним.филм

17.30 "Жоакина" - сериал, 18 еп. /п/

18.30 “Страниците от живота” – сериал, 82 еп.

19.15 "Глукхар" - сериал, 38 еп.

20.00 “Кула на смъртта” – игр. филм

21.30 “Страниците от живота” – сериал, 82 еп. /п/

22.15 "Дивият ангел" - сериал, 168 еп. /п/

23.00 "Земя на прицел" 1 част - док. филм

23:30 "Пътуване към Алпите" - док. филм

23:40 "По стъпките на кралете" - док. филм

00.00 "Край на програмата"
2021-02-27 12:31:37