По-строги наказания при отравяне на пчели?

По-строги наказания при отравяне на пчели?

Който не спазва мерките да се наказва с пробация, предвиждат промените в НК


По-строги наказания при отравяне на пчели предвиждат предложения за промени в Наказателния кодекс. Създава се нов член. 237а, като алинея 1 предвижда: "Който не спазва мерките за опазване на пчелите и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, след като е наказан по административен ред, се наказва с пробация, в особено тежки случаи – с една година лишаване от свобода". Наказания се предвиждат и за тези, които наредят или допуснат да се извърши деянието по ал. 1, като предвиденото наказание е лишаване от свобода до две години и с глоба от три хиляди до пет хиляди лева.“
Вносител на предложението е Красимир Богданов от "Обединени патриоти“. В мотивите на законопроекта се посочва, че въпреки съществуващата правна уредба за опазване на пчелите, нарастват случаите на смърт сред пчелите в резултат на прилагане на препарати за растителна защита.
"Предвидените санкции в Закона за пчеларството явно не са достстъчно респектиращи и недобросъвестни земеделски производители продължават на нарушават законовите разпоредби. Това положение ощетява пчаларите, в някой случай води до загуби за стотицихиляди лева и до унищожаване на целия бизнес на хората, а освен всичко, причинява и сериозни щети за биологичното разнообразие", коментира вносителят.
2020-07-05 15:31:06