Популяризираха безопасността на пътя в Борован

Популяризираха безопасността на пътя в Борован

Редица инициативи, свързани с популяризирането на темата за безопасност на движението по пътищата се проведоха днес в община Борован. Доброволци от Български младежки съюз посетиха кабинета на кмета Десислава Тодорова и дискутираха теми свързани с опазване живота на децата по пътя. МКБППМН - Борован съвместно с БМЧК – Борован проведоха кампания под надслов “Спазвайте пътните правила – спасете живот“. Децата от инициативата раздадоха информационни листовки на водачите на моторни превозни средства и на пешеходците.

В село Малорад, учениците от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ , които тренират футбол в ЦПЛР „ Маша Белмустакова“ взеха участие във образователна викторина организирана от директора на институцията Мария Лазарова и получиха шоколади за вярно отговорени въпроси.

 
2020-06-29 13:58:49