Врачански депутат поиска първа категория труд за служителите в Тол управлението

Врачански депутат поиска първа категория труд за служителите в Тол управлението

Народният представител от ВМРО Красимир Богданов поиска от министъра на труда и социалната политика/МТСП/ Деница Сачева, работещите в Национално Тол управление/НТУ/ да бъдат приравнени към първа категория труд при пенсиониране, както са служителите на МВР. Във въпрос от парламентарния контрол, врачанският депутат припомня, че към момента, категорията труд се определя въз основа на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране. Професиите с първа и втора категория труд се определят от степента на трудност, риска, влиянието на метеорологичните условия и др. В тях попадат и професиите, които се упражняват на открито.

„От 1 януари 2019 г. в България се въвежда електронна винетка за ползване на платената пътна мрежа и се създаде НТУ. Към него са назначени служители на длъжност „Инспектор в Сектор "Контрол и правоприлагане"“. Те упражняват труд, съотносим към този на служителите в на МВР в системата на КАТ, които са приравнени към първа категория труд. Контрольорите към НТУ обаче, както останалите служители на АПИ са трета категория.

Предвид гореказаното и създаването на НТУ далеч след утвърждаването на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, МТСП предвижда ли инициирането на законодателни промени за премахване на тази несправеливост“, пита Богданов.

В отговора си, министър Сачева заявява, че не намира за основателно, служителите в НТУ да бъдат приравнени към първа категория труд, подобно служителите в КАТ.

В коментар, народният представител изрази неудовлетворението си от получения отговор и заяви, че ще отнесе въпроса и до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е принципал на АПИ.


1


2020-06-17 21:25:47