Забраниха провеждането на мероприятия в община Борован

Забраниха провеждането на мероприятия в община Борован

На проведено заседание на кризисен щаб за въвеждане и спазване на противоепидемичните мерки на територията на община Борован с цел предотвратяване на разпространението на Covid-19, кметовете на населените места направиха предложение във връзка с недопускане разпространението на корона вирусната инфекция на местно ниво да се спази срока по заповед РД-01-337/13.06.2020г. на Министъра на здравеопазването до 30.06.2020г., като не се разрешава провеждането на мероприятия в клубовете на пенсионера, ромските клубове в селата Борован и Добролево и Културно- информационен център село Малорад. Председателят и членовете на щаба одобриха единодушно предложението на кметовете на населените места. Директорът на ЦНСТДБУ- Борован – Ивалина Бърдарска запозна щаба с проведените противоепидемични мерки на територията на социалната услуга и направените PCR–тестове на потребителите, както и на щатен и нещатен персонал в центъра. Резултатите от тестовете са отрицателни. Директорите на детските градини, запознаха щаба с прилагането на въведените противоепидемични мерки на територията на детските заведения и филиалите им. Кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова призова за продължаване на спазване на правилата, създадени на местно ниво с цел опазване живота и здравето на хората в общината, благодарение на които в община Борован не е регистриран нито едни случай на корона вирус.
2020-06-16 16:19:53