Раздадоха таблети на деца от Борован

Раздадоха таблети на деца от Борован

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания село Борован, днес беше посетен от заместник министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров и Марина Сарадинова- изп. директор на фонд „Социална закрила“. Кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова, заместник кмета Илияна Донкова и управителя на ЦНСТДБУ с. Борован Ивалина Бърдарска посрещнаха гостите в двора на институцията. На събитието присъстваха още  Вера Миньовска - гл. експерт „Закрила на детето“ към РДСП- Враца, Ирена Петрова – директор на „Социално подпомагане“- Бяла Слатина , както и представители на отдел „Закрила на детето“ – филиал Борован. Господин Лазаров поздрави децата и персонала на дома и изказа благодарност към тях, че въпреки трудната в момента ситуация, те са продължили да се обучават онлайн  и спазват стриктно наложените им ограничения свързани с обстановката в страната. Кметът на общината Десислава Тодорова изказа дълбоката си благодарност и признателност  към  заместник министъра и към Българска академия на науките за дарението направено в „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ в Борован.

Благодарствено писмо прочете и едно от децата на институцията. Лично господин Лазаров раздаде на 20 таблета, за да успяват децата по лесно да се подготвят за училище и разбира се от време на време да се забавляват. Техниката е закупена с финансовата подкрепа на служители в БАН. Изделия изработени от децата в ЦНСТДБУ бяха връчени на гостите за спомен.

 
2020-06-05 16:19:30