Община Козлодуй открива процедура за отдаване под наем чрез публичен търг

Община Козлодуй открива процедура за отдаване под наем чрез публичен търг

Община Козлодуй открива процедура за отдаване под наем чрез публичен търг
2020-06-05 12:15:36