От утре отварят детските градини в Борован

От утре отварят детските градини в Борован

Детските градини в община Борован отново ще приемат деца от 3 юни. Отварянето им е факт със заповед на кмета на Община Борован инж. Десислава. Според  документа детските градини в община Борован, възобновяват своята дейност и  се отворят за посещение на деца считано от 03.06.2020 г. Утвърдени са мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли на територията на община Борован, които са неразделна част от заповедта.

Директорите на детските ясли и градини ,  ще организират  дейностите при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени от държавните здравни органи. Отварянето на детските градини ще става при строг контрол и хигиенни мерки. Температурата на всяко дете ще се мери от медицинско лице на входа на детското  заведение, като  сутрешен филтър. Родителите  ще подписват декларации за съгласие и са длъжни да уведомяват персонала на детската градина за състоянието на детето им, както и ако те проявят симптоми на някакво заболяване. Ще се осигури дистанция  между групите и учителите. Учителите и персонала в детските заведения  ще разполагат с  маски и шлемове. Контролът по въведените мерки е възложен  на заместник кмета на общината – Илияна Донкова.

 




2020-06-02 16:10:19