Онл@йн споделяне на добри практики

Онл@йн  споделяне на добри практики

На 21.05.2020 г. в изпълнение на дейностите по плана на РУО - Враца за 2019/ 2020 година се проведе онлайн работна среща в Zoom.us за обмен на добри практики на тема „Ключови компетентности в обучението в начален етап, водещи до функционална грамотност“. В срещата взеха участие над 70 начални учители и директори от област Враца. Целта на срещата беше да се осмисли как да се формира функционална грамотност у учениците чрез работещи практики и да се подобри ефективността на учебно-образователния процес.

На работната среща се представи презентация от Оля Маринова - старши експерт за обучението в начален етап, с теоретичните и нормативни постановки по темата. За споделяне на идеи за организиране на дейности в учебните часове за изграждане на функционална грамотност, госпожа Диана Вишанова, старши учител в НУ „Иван Вазов“ - Враца, представи час по математика в I клас на тема: „Час“. За възможностите на проектното обучение с e-twinning госпожа Лиляна Лазарова, старши учител в НУ „Св. С. Врачански“ - Враца, запозна началните учители как проектните дейности се интегрират в учебни часове и водят до успешно прилагане на компетентностния подход в обучението. НУ „Иванчо Младенов“ -  Враца, чрез старши учителите Петя Иванова и Цветелина Цветкова, ни запозна с опита за прилагане на компетентностите при извънкласните дейности в училището.

В резултат на проведената онлайн работна среща всеки учител си отговори на въпроса „Какво си взех и с какво си тръгвам?“, обогати се със споделените идеи и в проведената анкета написа какво ще приложи в педагогическата си практика.

 

Оля Маринова,

старши експерт за обучението в начален етап

 

 
2020-05-22 20:42:12