Кмет инспектира ремонта на улиците в Берковица

Кмет инспектира ремонта на улиците в Берковица

Инспектираща проверка във връзка с изпълнението на дейностите по проектите „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Берковица, извърши кметът на Община Берковица Димитранка Каменова.
По време на обхода бе констатирано следното:
На улица „Мусала“ е положен асфалт. Повдигнати са всички капаци на ревизионните шахти. Предстои монтирането на пътните знаци и обозначаването на платното за движение с пътна маркировка.
На улица „Райко Даскалов“ се извършва подготовка на уличната основа - профилиране, чакълиране и уплътняване. Предстои асфалтирането й.
Тротоарните площи на горепосочените улици също са подновени.
Улица „Тимок“ вече е подготвена за асфалтиране. Фрезована е старата асфалтова настилка. Монтирани са бордюрите, тротоарните настилки, отводнителните решетки.
След приключване на ремонтните дейности на ул. „Мусала“, ще започне асфалтирането на ул. “Кестенарска".
Кметът обходи и улица „Заряница“, където в момента се подготвя пътната основа и предстои скорошно асфалтиране. След това започва ремонтът на ул. „Даме Груев“. Предвидено е след приключване на ремонтните дейности по проекта на територията на град Берковица, да започне реконструкция на улиците „Артец“ и „Ком“ в село Бързия.
В момента се реализира и проект „Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общинските пътища на територията на община Берковица“, включващ 6 подобекта. Единият е MON2002 (Котеновско шосе), където вече е извършено пълно обновяване на тротоарните площи с поставяне на бордюри и настилки. В момента продължава полагане на тръбите под земята, необходими за поставяне на кабели, които да бъдат използвани от комуникационните компании. Предстои подготовката на пътя за асфалтиране. Вторият е MON1001 (ул. „Бук“), където в момента се инсталира тръбната мрежа за поместване на комуникационни кабели и се монтират бордюрите.

 
2020-05-19 15:27:42