Уницеф раздаде дарителски пакети в ЛОМ

Уницеф раздаде дарителски пакети в ЛОМ

Хигиенни и образователни пакети за деца и семейства от уязвими групи от Лом дари УНИЦЕФ-България. Те са предназначени за потребителите на социалните услуги в Центъра за ранно детско развитие, Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция. На децата и семействата са предоставени общо 55 пакета с хигиенни и дезинфекционни средства. За децата от 2 до 6-годишна възраст са предназначени 20 комплекта с книжки и учебни помагала, а за учениците от първи до четвърти клас дарението съдържа 30 образователни комплекта. Персоналът към центровете получи маски за многократна употреба и предпазни шлемове.

Дарението на българския клон на световната организация включва и хигиенни препарати за центровете за настаняване от семеен тип „Нов дом-нов шанс“, „За по-щастливо детство“ и „Мечта“.

УНИЦЕФ подкрепя осъществяването на реформите в системата за грижи за деца в България и деинституционализация. Организацията се фокусира върху развитието на междусекторни политики и повишаването на капацитета на системата за закрила на детето да прави превенция, разпознава и реагира на рисковете за децата и техните родители и да предоставя подкрепа, така че децата да получават добра и любяща грижа в техните семейства.

 

 

 

 
2020-05-15 11:23:37