СУ "Никола Войводов" обяви графика за прием на ученици

СУ

Уважаеми родители и ученици,

през учебната 2020/ 2021 година

в Средно училище „ Никола Войводов” – гр. Враца се реализира прием в следните класове:

 

 

                                     За I-ви клас: 4 паралелки по 22 ученици на едносменен режим на обучение

С целодневна организация на учебния ден;

Wi- Fi; и  видеонаблюдение

 

С възможности за:

Изучаване на чужд език в разширена подготовка;

Клубове за занимания по интереси;

Участие в национални и международни проекти;

Спортни клубове по футбол, плуване, карате, художествена гимнастика, народни танци;

Лятно училище;

 

График на дейностите по план-приема в първи клас:
 • От 4 май 2020г. до 29 май 2020г. се извършва подаването на Заявление за кандидатстване

 

Подаването на заявления за приемане на първокласници в училището е онлайн на електронната поща на училището.

Бланката на Заявлението се намира на сайта на училището

Останалите документи също са на сайта и ще се подават в канцеларията на училището след отпадане на извънредното положение

 

 • От 4 юни 2020г. до 17.00 часа

Обявяване на списъците на приетите ученици

 

 • На 9 юни 2020г. и на 10 юни 2020г.

Записване на приетите ученици

 

·        На 11 юни до 17 часа

Обявяване на свободни места след първи етап на приема

 • От 11 юни 2020г. до 14 септември 2020г.

Попълване на свободните места в паралелките

 

Необходими документи:

а/ Удостоверение за завършена подготвителна група- оригинал

б/ Удостоверение за раждане – копие

 

 

За V -ти клас : 5 паралелки по 26 ученици на едносменен режим на обучение

С целодневна организация на учебния ден;

Wi- Fi; и  видеонаблюдение

 

 

С възможности за:

 • Изучаване на български език и литература и математика в разширена подготовка,  
 • Факултативни учебни часове: фолклорна група, вокална група, спорт;
 • Клубове за занимания по интереси;
 • Участие в национални и международни проекти;
 • Спортни и туристически клубове

 

 

График на дейностите по план-приема в пети клас:

 • ОТ 4 май 2020г. до 15 юни 2020г. се извършва подаването на Заявление за кандидатстване

 

Подаването на заявления за приемане на петокласници в училището е онлайн на електронната поща на училището.

Бланката на Заявлението се намира на сайта на училището

Останалите документи също са на сайта и ще се подават в канцеларията на училището след отпадане на извънредното положение

       

·        На 16 юни 2020г. до 17 часа

 

Обявяване на списъците на приетите ученици по паралелки

 • На 18 юни 2020г. и на 19 юни 2020г.
Записване на приетите ученици
 • На 22 юни до 17 часа

Обявяване на свободните места след първи етап на приема

 

 • От 23 юни 2020г. до 14 септември 2020г.

Попълване на свободните места

 

Необходими документи:

а/ Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал

б/ Удостоверение за раждане – копие

 

 

За VIII клас:

1 паралелка с 26 ученици-

професия “Икономист-информатик”,

направление „Икономическа информатика” с разширено изучаване на английски език,  която Ви осигурява:

 • едносменен режим на обучение
 • качествена иновативна софтуерна и хардуерна икономическа подготовка в сферата на информатиката и информационните технологии;
 • интензивно изучаване на английски език и немски като втори чужд език;
 • кариера в най- бързо развиващия се и най- високо платения сегмент от пазара на труда ;
 • сигурна реализация във фирмени счетоводства и ИКТ – компании в града и страната, в новостроящите се заводи в град Враца;

 

 

 • БАЛООБРАЗУВАНЕ ЗА ПРИЕМА ОСМИ КЛАС:

*удвоената оценка от НВО по български език и литература

*удвоената оценка от НВО по математика

*оценката по информационни технологии от свидетелството

за завършено основно образование

*оценката по чужд език от свидетелството за

завършено основно образование

 

Училището предоставя на всички свои ученици:

 • 4 ремонтирани кабинета по информационни технологии, съобразени с последните тенденции в сферата на ИТ; нов модерен кабинет по софтуерни и хардуерни науки
 • Wi- Fi; видеонаблюдение
 • Кабинети по изобразително изкуство, технологии и предприемачество; изобразително изкуство
 • LCD и интерактивни дъски в класните стаи;
 • Съвременна библиотека с богат книжен фонд;
 • логопедичен, ресурсен и лекарски кабинет;
 • педагогически съветник;
 • занимания по интереси;
 • два физкултурни салона, безопасни спортни площадки и фитнес зала;
 • функциониращ плувен басейн;
 • столово хранене;

 

Информация за кандидатстване за осми клас ще бъде качена на сайта на училището.

За контакти: Враца, жк Дъбника(  092 62 14 68       e-mail:  [email protected] Екипът на СУ „ Никола Войводов” е уверен, че като част от неговия училищен живот, ще бъдете винаги знаещи, можещи и успешни хора!

 
2020-05-11 13:14:57