Подпомогнаха болници и социални центрове от Северозапада

Подпомогнаха болници и социални центрове от Северозапада

Осем болници, 13 неправителствени организации и три общини са сред кандидатите, получили финансиране от фонда след второто и последно набиране на проектни предложения, съобщават от Фондация Америка за България.

Това са МБАЛ "Св. Николай Чудотворец“ ЕООД гр. Лом- 10 000лв.

МБАЛ Бяла Слатина ЕООД -10 000лв.

Дом за пълнолетни лица с умствени увреждания в с. Куделин, община Брегово - 9 000 лв. Защитено жилище за лица с физически увреждания в гр. Брегово с 3 000лв.

Сред одобрените за финансиране организации са и общини също са:

Сдружение с нестопанска цел "Асоциация за професионално обучение и ключови компетентности“-Враца.

Сдружение с обществено полезна дейност "Вазовци“  гр. Вършец -  8 000лв.

Център за социална рехабилитация и интеграция и Дневен център за стари хора гр. Димово и с. Арчар - 9 200лв.

Фондация в общественополезна дейност "Докосни щастието“  с. Бутан, с. Гложене и с. Хърлец- 9 860 лв. Община Лом получава 9 940 лв.

Ако във фонда постъпят нови дарения, ще бъдат финансирани още от вече подадените проектни предложения. Отпуснатата максимална сума на една организация е 10 000 лв.

 
2020-05-07 10:26:43