Сватби само при строги мерки във Вършец

Сватби само при строги мерки във Вършец

Кметът на община Вършец Иван Лазаров издаде заповед, с която се указва реда за сключване на граждански бракове в условията на извънредното положение, въведено поради усложнената епидемиологична обстановка в страната. Сключването им в Ритуалната зала на общината се осъществява в присъствието на съответното длъжностно лице по гражданско състояние, встъпващите в брак, техните свидетели и един фотограф. Не се допуска присъствието на други лица в ритуалната зала, както и пред и зад сградата, в която се намира тя. Не се допуска провеждане на сватбени ритуали, извън Ритуалната зала.
2020-04-13 10:33:40