Възпитаниците на СУ “Никола Войводов” трупат знания онлайн

Възпитаниците на СУ “Никола Войводов” трупат знания онлайн

 

В Средно училище „Никола Войводов”- Враца, въпреки шоковия старт, дистанционното обучение протича гладко и безпроблемно.

Още на 17 март новият начин на преподаване започна по утвърдения график и разписание на часовете. След организирания първоначален старт в социалните мрежи по всички учебни предмети в задължителна и целодневна организация, обучителните дейности се преустроиха към работа с платформата Google Classroom, което направи лесен прехода от редовно към дистанционно обучение.

            Високото ниво на подготовка в СУ „Никола Войводов”, което от години е с профили и професии, насочени към информационните технологии, помогна на учениците да се справят с електронните платформи и да се убедят, че да се учи е хубаво. Желанието им за работа показва, че вече приемат училището не като даденост, а като възможност да реализират потенциала си. Училището се оказа добре подготвено да разчупи традиционните модели с модерни технологии и поради това, че тази учебна година стартира с цялостна замяна на хартиения дневник с електронен.

Преподавателите в СУ „Никола Войводов” впечатлиха своите ученици с креативност и интерактивност, с компетентност да прилагат съвременни образователни методи и технологии. Националната електронна библиотека eLearn се обогатява ежедневно с много материали по всички предмети, създадени от учителите, за да се реализира качествено образование в новата ситуация.

            Административната дейност, работата на психолога, подкрепата на ресурсния учител и на логопеда също продължават успешно в електронната среда, за да не губят учениците усещането си за училището като свое второ семейство.

За техническото обезпечаване на обучението в дистанционната платформа, училището осигури за своите ученици устройства и карти за интернет.

Стремежът на колектива е електронното обучение от разстояние да се доближава максимално до онова, което се осъществява в училище. В своята работа и учители, и ученици са подкрепяни от родителите. Проведената анкета с тях показа положителното им отношение към начина на организация, по който се обучават децата в извънредната ситуация.

Образованието и обучението в СУ „Никола Войводов“ винаги е било и ще бъде отворена врата за обмен на знания между всяка участваща в процеса страна. Този факт не е бил по-верен от настоящия момент. Доказахме, че когато технологиите срещнат образованието, печелят всички, но най-вече учениците, което е нашата мисия. 

Бъдете здрави!

 

От екипа на СУ „Никола Войводов“

 

 

 




2020-04-09 13:02:17