Набират потребители за социална услуга във Вършец

Набират потребители за социална услуга във Вършец

 

Община Вършец приема заявления от желаещите потребители на социалната услуга по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-компонент 3“ за предоставяне на услугата по домовете на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, хора поставени под карантина, лица с увреждания и хора в риск.

По проекта общината ще наема и персонал за предоставяне на услугата за справяне с извънредната ситуация заради пандемията COVID-19.
Наетите служители ще доставят хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост на нуждаещите се, които ще се закупуват със средства на потребителите.
Хората в нужда биха могли да получат съдействие за заплащането на битовите им сметки или в заявяването и получаването на неотложни административни услуги.

 

 

 
2020-04-03 09:45:38