Амбициозна дама оглави "ВиК"-Берковица

Амбициозна дама оглави

Инж. Даниела Петрова е новият управител на ВиК Берковица. Назначението е от 1 април 2020 г.. Инж. Петрова спечели конкурса за общинското дружество.

Даниела Петрова е инженер химик с дългогодишен управленски опит. В продължение на 17 години работи в Регионалната здравна инспекция в Монтана, като началник на отдел. Напуска системата като държавен служител, най-висок ранг. Показала е, че е добър професионалист, че  действа бързо и ефективно, а резултатите са добри. През последните три години управлява хидротехническия район  в Монтана на „Напоителни системи“-клон „Мизия“.

Решаване на проблемите с лошото качество на питейната вода  и на пречиствателната станция в Бързия  е първата задача, с която тя се заема. Предстои  цялостен преглед на помпените станции, обслужването им, както и качеството на водата във всички населени места в обхвата на дружеството, отбеляза Петрова.

 
2020-04-01 14:14:11