Близо 400 нарушения и постановления за 44 000 лв. наложиха на фирми

Близо 400 нарушения и постановления за 44 000 лв. наложиха на фирми

372 нарушения са констатирали от Дирекция „Инспекция по труда“-Враца през последния месец. Дадените задължителни предписания във връзка с тях са 357 бр., а 5 машини и съоръжения са спрени. Издадените наказателни постановления са 18 за обща сума от 44 200 лв., всички на работодатели. Влезлите в сила наказателни постановления за предходен период са 12 бр., за над 8 000 лв. През отчетния период има една тежка трудова злополука. Общо проверените през март предприятия са 104. Инспекторите са установили работещ непълнолетен, без да са му издадени съответните разрешения за това. Настоящия месец работата на проверяващите ще е с акценти установяване на работа без трудови договори, проверка на фирми, които са нередовни платци, контрол на строителни обекти и др. През м. март се активизира земеделският сезон, поради което контролът на земеделските производители ще се засили. При тези проверки се обръща специално внимание на законосъобразното наемане на работници за сезонна заетост.

 
2020-04-01 09:46:49