Големи фирми от автомобилостроенето спират работа

Големи фирми от автомобилостроенето спират работа

Към доста от спрелите изцяло работа фирми от автомобилната индустрия, от другата седмица се присъединяват и Монтюпе и Витте аутомотив в Русе до 10 април. Друга ключова фирма временно спира работа изцяло в двата завода за две седмици - поради въведеното извънредно положение и временното спиране на производството в заводите на клиентите им. От Язаки България, в която заети са над 4000 човека, спряха и трите си завода, съобщават от браншовата камара "Машиностроене". Поддоставчиците за автомобилостроенето са в тежка ситуация.

От камарата обръщат внимание, че ситуацията се дължи на невъзможност да извозват работещите, голяма част от които живеят на 70-80 км. от завода – поради коронавируса. Започваща криза, поради спиране на европейски фирми, произвеждащи автомобили. Според камарата не е изключено, при ненамеса от страна на държавата, отделни производства да бъдат изнесени в други страни.

Подобна е ситуацията и с трите корабостроителни заводи, които довършват поръчки за чужбина. В тежка ситуация са и редица фирми от другите подсектори на машиностроенето, за което браншовата камара е сигнализирала нееднократно
2020-03-26 14:06:48