Община Борован затегна контрола

Община Борован затегна контрола

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID19 на територията на страната и обявеното с решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020г. на министър-председателя на Република България, кметът на община Борован инж. Десислава Тодорова издаде редица заповеди с цел предотвратяване разпространението на опасния вирус:

Заповед № 96 от 19.03.2020г.според, която: Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т.1, да организират дейностите си по начин, които не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най- малко 1-1,5м между лицата“.

Заповед № 97 от 19.03.2020г. , според която :

1.Преустановява се провеждането на ежеседмични пазари в населените места на територията на община Борован до второ нареждане.

  1. Забранявам събирането на големи групи от хора на територията на община Борован и конкретно в квартали и махали с преобладаващ брой лица завърнали се на  територията на общината от рискови държави.
  2. Забранявам струпването на тълпи от хора по улици, тротоари, площади, обществени сгради, общински терени: паркове, градинки, спирки за обществен транспорт и кметства, включително и площадки в дворните места на детските градини и училища, спортни площадки и стадиони.
  3. Преустановява се дейността на павилиони, лавки за закуски, баничарници, вендингавтомати и кафеавтомати.
  4. Бензиностанциите и автомивките да работят със затворени кафенета.
  5. Преустановява се дейността на клубовете на пенсионера и кубовете на хората с увреждания на територията на общината.
  6. Забраняват се масовите мероприятия от частен характер на открито и закрито/ сватби, рождени дни, кръщенета и други/.
  7. При констатирани нарушения на неизпълнение или отказ от изпълнение, спрямо нарушителите органите на МВР да издадат съответните разпореждания по чл. 64 от ЗМВР с оглед реализиране на наказателна отговорност по чл.270 от НК.
  8. При всички констатирани случаи на нарушение на Заповедите на Министъра на здравеопазването и Кмета на Община Борован издадени във връзка с извънредното положение своевременно да се уведоми РЗИ-Враца с оглед предприемане на съответните мерки по Закона за здравето.
  9. Препис от настоящата заповед да се изпрати на Началника на РУ – Бяла Слатина за сведение и изпълнение.

Контрола по разпоредените мерки се осъществява от Кметовете на населените места: с. Малорад, с. Добролево, с. Нивянин и кметски наместник на село Сираково. За община Борован контролът ще се осъществява от секретаря на общината , съвместно с органите на МВР.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променяни в зависимост от ситуацията в страна.

Община Борован предостави списък на началника РУ-Бяла Слатина с лица за включване в доброволна инициатива. Лицата имат готовност да предоставят храна и лекарства на възрастни и неподвижни хора и да съдействат но органите на МВР при определени ситуации. На МВР е предоставена информация с имената и телефоните на лицата – доброволци.

 
2020-03-23 14:45:47