Санират сгради в Берковица

Санират сгради в Берковица

Пресконференция по проект за повишаване на енергийната  ефективност на сгради се проведе в Община Берковица. Партньор по проекта е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.
На срещата присъстваха кметът Димитранка Каменова, Биляна Стаменова – секретар на общината, Милован Жан – председател на Общински съвет - Берковица, комисар Венцислав Райков – Директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Монтана, гл. инспектор Цветан Димитров - началник РС "ПБЗН" – Берковица и други. С помощта на мултимедийна презентация инж. Мая Горанова – ръководител на проекта, представи целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията му.
Главната цел е да се осигури модерна и ефективна публична инфраструктура в подкрепа на балансираното и устойчивото развитие на община Берковица и да се повиши енергийната ефективност на сградa на държавната и общинска администрация в град Берковица като опорен център от 4-то ниво на националната полицентрична система.
Общата стойност на проекта е 682 229.49 лева и е финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж”. 

 
2020-03-10 10:25:22