Промениха наказанието на затворник

Промениха наказанието на затворник

Тричленен състав на Врачанския окръжен съд днес замени първоначално определения „общ режим“ на изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 години с по-тежкия – „строг режим“ за осъдения  Л. Г. Съдът измени режима на наказанието по предложение на началника на Затвора във Враца, където Л. Г. изтърпява присъдата си. Причината за искания по-тежък режим e това, че осъденият системно нарушава реда в Затвора, за което е наказван пет пъти. Нарушенията са свързани предимно с упражняване на физическо насилие над останалите лишени от свобода, неизпълнение на разпорежданията на служителите на Затвора и отправяне към тях на заплахи и псувни. „Той инициира вербални конфликти и създаване на предпоставки за етническо напрежение между българи и роми“ – се казва още в предложението за промяна на режима на осъдения. Освен това има риск да избяга, поради което не е извеждан да работи на външни обекти. Припомняме, че присъдата на Л. Г. е за причиняване на телесна повреда, която е била опасен рецидив, като от нея е последвала смърт.

„Нищо от това не е вярно. Това е пълен абсурд, което се казва за ромите и българите – за мен всички са еднакви. Съжалявам, ако има нещо и ако съм засегнал някой или обидил. Не е имало никакво насилие и моля да си остана на същия режим“ – каза в съдебната зала осъденият Л. Г.

Прокурорът по делото изрази становище да бъде уважено изцяло предложението на началника на Затвора във Враца, като се вземе предвид безпричинното насилие, което осъденият проявявал, а също вербалните конфликти, които предизвиквал и много опасното за такова място етническо напрежение между българи и роми.

„Рискът от вреди за служителите в затвора и лишените от свобода е повишен до висок, което се дължи на системните нарушения на реда и дисциплината в контролирана среда. В конфликтна ситуация прибягва до употреба на физическа сила без повод и причина. Има съмнения, че може да извърши бягство от работен обект. Профилът му е рисков. Много висок се очертава и рискът от вреди за обществото, предвид богатото криминално минало и неговата склонност да разрешава споровете по насилствен и агресивен начин. Съдът счита, че определеният първоначален режим за изтърпяване на наказанието от осъденото лице Л. Г. не се спазва от него и при този режим планираните цели и задачи не могат да му въздействат за формиране на положително отношение към плана на присъдата, за достатъчна мотивация за реализирането на този план, за спазване на установения ред и за това съдът направи преценка за основателност на искането“ – се казва в мотивите на съда.

Определението на Врачанския окръжен съд подлежи на обжалване и протестиране в седемдневен срок пред Софийския апелативен съд.

 
2020-02-24 14:34:59