Магистрати отказаха предсрочно освобождаване на затворници

Магистрати отказаха предсрочно освобождаване на затворници

Врачанският окръжен съд остави без уважение молбите за условно предсрочно освобождаване на двама осъдени за тежки умишлени престъпления. Б. И. е извършил три престъпления – влязъл нощем в чуждо жилище, като употребил за това сила, отправил закана за убийство и изнасилил жена, заплашвайки я, като последното станало в условията на опасен рецидив. Осъденият е изтърпял 8 години, 5  месеца и 15 дни от наложеното му наказание „лишаване от свобода“ и му остават още 1 година, 11 месеца и 6 дни. Становището на ръководството на затвора във Враца, където той изтърпява своята присъда е, че липсват убедителни доказателства за поправяне на осъдения, а също той не умее да контролира емоциите си и да предвижда последствията от собствените си действия.

Отрицателно е и становището на ръководството на врачанския затвор за условното предсрочно освобождаване на Б. Д. Той е осъден за грабеж, придружен с тежка телесна повреда, от която е последвала смърт. Тъй като по време на престъплението осъденият е бил непълнолетен, присъдата му е намалена на 7 години „лишаване от свобода“,  при първоначален "общ" режим. От тях е изтърпял 4 години, 9 месеца и 20 дни, а остават за изтърпяване 2 години, 2 месеца и 10 дни. В становището на ръководството на затвора за него се казва, че е започнала промяна в модела му на мислене, осъзнава тежестта на извършеното противоправно деяние, но няма достатъчна критичност към престъплението.

Прокурорът и по двете дела даде становище да не се уважават молбите на тези осъдени.

И за двамата – Б. И. и Б. Д. - съдът прецени, че към момента целите, заложените в плана на присъдите им, все още не са изпълнени. Настъпилите позитивни промени у тях са непълни и недостатъчни, и по тази причина работата с осъдените трябва да продължи. Макар да е налице едно от условията за предсрочно освобождаване, а именно да са изтърпели необходимия минимум от наложеното им наказание „лишаване от свобода“, не са налице категорични доказателства за втората изискуема предпоставка – положителна промяна в осъдените по време на изтърпяване на наказанието.

Определенията на Врачанския окръжен съд подлежат на обжалване пред Софийския апелативен съд в законоустановения срок.
2020-02-17 15:27:05