СУ „Козма Тричков“ става професионална гимназия през 2021 г.

СУ „Козма Тричков“ става професионална гимназия през 2021 г.

Нова професионална гимназия ще има във Враца. За преструктуриране ще бъде предложено СУ „Козма Тричков“. Това обаче ще се случи не от тази есен, а за учебната 2021/2022г. Информацията стана ясна на проведеното днес заседание на Областната комисия по заетост за съгласуване на Държавния план-прием и допълнителния план-прием за учебната 2020/2021 г.

Всъщност през тази есен промени във вида на училищата няма да има, но на учениците ще бъдат предложени специалности, които да отговорят на изискванията на местния бизнес и новостроящите се заводи.

От есента в СУ „Козма Тричков“ ще се изучава специалността „Икономист“ и професионалното направление „Техник по автоматизация“.

„Преструктуриране на училищната мрежа е наложително в областния център, за да отговори тя на променените условия и социално-икономическите характеристики през последните години. Надявам се местните власти да направят задълбочен анализ на видовете училища и да предложат нови идеи за учебната 2021/2022 г. В хода на процеса по организиране на дейностите за Държавния план-прием подложих на дискусия мое аргументирано предложение, което целеше намаляване броя на средните училища и създаване на нова професионална гимназия, която да предлага специалности от професии съобразно създаващите се нови и модерни производства. Убедена съм, че усилията на всички страни, свързани с организацията на приема, ще работят за осъвременяване на училищната мрежа и привеждането й в степен на пълна адекватност за създаване на необходимата работна сила в нашата област“, изтъкна областният управител Малина Николова.

 

 
2020-02-12 13:09:27