Спокойна епизоотична обстановка отчетоха в Роман

Спокойна епизоотична обстановка отчетоха в Роман

В ОбА- Роман се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия. По време на него, д-р Иво Иванов – официален ветеринарен лекар за общ. Роман, разясни новите изисквания за изграждане на обектите „заден двор“, в който ще се отглеждат селскостопански животни и птици, същите са отразени в Наредба №44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (Обн. В ДВ, бр. 55/17.01.2020 г.).

С цел недопускането на възникването и разпространението на територията на общ. Роман, обл. Враца на заболяванията Африканска чума по свинете и Инфлуенца по птиците /птичи грип/, ОбЕК гр. Роман прие за изпълнение съответните решения. Същите, чрез заповед на кмета на общината ще бъдат изпратени за сведение и изпълнение на съответните заинтересовани лица.

В заключение ОбЕК гр. Роман, определи епизоотичната обстановка за общ. Роман, обл. Враца, като спокойна.

 

 
2020-02-05 15:51:36