Фондация отново подпомогна 50 възрастни в Роман

Фондация отново подпомогна 50 възрастни в Роман

В продължаващото си над 20-годишно партньорство с фондация „Тавита България“ и фондация „Хелп Табита“- Нидерландия, КСУДС-Роман отново се включи в обгрижването на 50 стари, бедни и самотно живеещи хора.

За  7 поредна година младежите от Преходно жилище подготвиха хранителните пакети с консерви, варива, сладка и други необходими продукти, осигурени със средства от дарителите. Пакетите бяха раздадени през  януари 2020 г. и са втори етап от проекта на две фондации, по който през декември 2019 г. тези възрастни хора получиха по 2 кубика дърва за огрев.

Възможност да благодари от името на кмета на община Роман Валери Ролански за дългогодишната подкрепа на двете фондации имаха директорът на КСУДС-Роман Ивет Симеонова и секретарят на община Роман Христина Йонкинска. Тя присъства на поредната месечна инициатива по Проект „Мост между поколенията“, която събра децата от резидентните услуги в КСУДС-Роман и възрастни хора, посещаващи Дневен център за възрастни хора в гр.Роман.

Съвместните занимания на децата и бабите в ДЦВХ, свързани с традициите и обичаите на януарските празници Сурва, Богоявление, Ивановден, Бабинден, Банго Васил, уважиха за пореден път Албена Матова и Георги Михайлов от Фондация „Тавита България“ и Ринц Бойтън – председател на управителния борд на Фондация „ Хелп Табита“ и на Българо-нидерландската асоциация за партньорство. Центърът беше построен и открит през месец ноември 2014 г. изцяло със средства от нидерландската Фондация „МАКС дава възможност“ с посредничеството на Фондация „Тавита България“ и Фондация „Хелп Табита“.

 


сн.2
сн.3


2020-02-05 07:15:16