Бивш председател "стопира" работа на Общински съвет

Бивш председател

Бившият председател на Общинския съвет в Роман Тихомир Вълчев е главно действащо лице на поредно заседание на колегите си. С непрекъснати изказвания, разяснения и реплики той се стреми да апострофира новия председател ген. Валери Стаменов. Основна причина за раздорите е новият правилник за работа, който затруднява част от съветниците.

Опитният парламентарист Вълчев обаче явно е подразнен основно от загубата на председателския пост и влиянието си и това го кара непрекъснато да поучава останалите народни избраници. Причина за сблъсък стана и насроченото заседание за приемане на бюджета на 6 февруари и редовното на 25 февруари, когато според Вълчев кмета и председателя на ОбС трябва да са на форум в София, на което Стаменов отговори, че се спазва стриктно реда и начина на свикване на заседания. Доста смешни бяха и забележките на Вълчев за липса на обсъждане по време на комисии и мълчанието на колегите му, дори по рутинни материали, което бе характерно и за експресните заседания на комисии по негово време.

Иначе на януарското заседание на ОбС във вторник с убедително мнозинство бяха приети графикът за заседания на ОбС, максималните цени за превоз на пътници, както и съставът на различни комисии, размерът на местните данъци и такси, програмата за разпореждане с общинска собственост и за управлението на отпадъците.

В разрез с предложението на администрацията, по предложение на съветника Кръстю Кръстев заплатите на кмета на общината и на избраните кметове на Камено поле, Синьо бърдо и Кунино бяха увеличени с още 10 %, тоест Ролански ще получава 2057, Цветелина Ботева- 1150 лв., а Ивайло Георгиев и Петя Милева – 1055 лв.   

 

 

 
2020-02-02 10:15:53