Врачански ученици посетиха Франция

Врачански ученици посетиха Франция

Европейски проект Еразъм+ на тема „Играем, за да учим” се реализира в НУ “Св. Софроний Врачански“ от началото на учебната година. Проектът развива различни компетентности у учениците чрез образователни игри, обогатява и подпомага образователния процес по учебните предмети в началното училище. Партньори в новото предизвикателство са Италия, България, Франция и Румъния.

В гр. Метз Теси, Франция, се проведе първата обучителна среща и краткосрочен обмен на група с ученици и учители. В организираните обучителни дейности във френското училище участваха петима четвъртокласници,  заедно с техния класен ръководител г-жа К. Данова и координаторът на проекта Светлана Пойчева.

Българските ученици и учители споделиха изработените езикови игри за представяне на България и четенето на думи на български език, запознаха се с много нови приятели. Интересни бяха съвместните дейности във френските класове, по време на които българските деца научиха френските си връстници на български думи, показаха им най-забележителните кътчета от нашата страна. Френските партньори бяха впечатлени от различната азбука, красивите униформи, използването на Bee bot в четенето и чуждоезиковото обучение. Математическите умения на българския екип изненадаха връстниците им.

Врачанските ученици бяха впечатлени, че френските възпитаници не носят телефони и таблети в училище, вместо от тях четат от тълковни и синонимни речници, които са на всеки чин в класната стая. Във Франция децата започват да опознават печатните букви от 5 г. и да четат имена и думи. На 7 години вече всички успяват да четат гладко и пишат красиво.

Обменът на групи с ученици ще продължи през месец май в Италия.

 
2020-01-29 11:28:44