Оригинални проекти за организмите направиха деца

Оригинални проекти за организмите направиха деца

Учениците от  3. А клас от НУ „Иванчо Младенов“, с помощта на своите родители, изработиха проекти на тема: „Организмите и тяхната среда на живот”. 

Поставената проектна задача от г-жа Цветкова по човекът и природата дава възможност за повишаване на практическата насоченост на обучението с цел развиване на умения за работа в екип, за разработване и представяне на проекти, информационни и комуникационни умения.

Така учениците участват активно в  самостоятелни и съвместни дейности за откриване на любопитни факти и зависимости на живите организми и средата,  която обитавaт, използване на фактически данни  за придобиване на нови компетентности.


сн.1
сн.2
сн.3


2020-01-26 10:40:56