Академик Георги Марков посети СУ „Христо Ботев“

Академик Георги Марков посети СУ „Христо Ботев“

Средно училище „Христо Ботев“ във Враца е едно от най-хубавите в страната, в това бяха категорични историкът акад. Георги Марков и поетът и издател Иван Гранитски. Двамата посетиха заедно учебното заведение по покана на шефа на ВиК Ангел Престойски.

„Акад. Георги Марков е автор на множество публикации и книги на историческа тематика. Пред врачанските ученици гостът разказа за хан Тервел. По думите му историята трябва да се популяризира и с нея да се провокира интереса у децата.

„Има много ценни поуки от нашите предци, които ние историците сме длъжни да предадем на новите поколения, които са бъдещето на нашето отечество. Историята е точна наука, която не бива да се политизира, а да се пише и разказва такава, каквато е“, заяви акад. Марков.

„Имаме над 100 подобни срещи в страната. Това, което се забелязва е изострен интерес у младите към българската и световната история и завръщане към ценностите“, споделиха още гостите на училището.

Акад. Георги Марков и Иван Гранитски вписаха своето послание в летописната книга на училището. Там те отново написаха, че са впечатлени от СУ „Христо Ботев“, което съчетава историята, настоящето и бъдещето и пожелават успех на него и възпитаниците му.

Активно в дискусията, чиито акцент бе историята, активно се включиха и учениците. Отличниците от тях и училищната библиотека получиха като подарък книги за хан Тервел.

 

 
2020-01-24 15:58:58