Обсъдиха проекто-бюджета в Берковица

Обсъдиха проекто-бюджета в Берковица

В сряда се състоя публичното обсъждане на проектобюджета на община Берковица за 2020 г. На събитието присъстваха кметът Димитранка Каменова, Председателят на Общински съвет Милован Жан Панталеев, зам.–кметът Спаска Георгиева, зам.–кметът Атанас Георгиев, Ангелина Андонова – Главен експерт „Бюджет“, гл. счетоводител Анита Филипова, кметове и кметски наместници, общински съветници, представители на социалните заведения и образователните институции, служители от общинската администрация, граждани.

Ангелина Андонова (главен експерт „Бюджет“) разясни на присъстващите чрез презентация предложението за бюджета за 2020 година. Проектът на бюджетa на Община Берковица очертава основните финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на общината през настоящата година.

Кметът на община Берковица Димитранка Каменова даде думата на присъстващите и отговори на всички въпроси, отправени към нея.

Бюджетът на Община Берковица ще бъде гласуван на заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 31.01.2020 г.


сн.1


2020-01-23 08:11:18