Бойчиновци реализира трансграничен проект с Бор

Бойчиновци реализира трансграничен проект с Бор

На 16 януари в голямата зала на читалище „Възраждане 1932” в Бойчиновци се проведе началната пресконференция по проект CB007.2.32.079 “Полеви лаборатории за изследване качеството на водите и почвите”  в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество  България - Сърбия за периода 2014-2020.

Проектът се изпълнява от община Бойчиновци в партньорство с град Бор, Република Сърбия. На пресконференцията присъстваха кмета на община Бойчиновци – Светлин Сретениев, представители на проектния екип от българска и сръбска страна, служители от общинската администрация, бизнеса и граждани.

Ръководителят на проекта – Емил Георгиев запозна присъстващите с целите, предвидените дейности и очакваните резултати по проекта. Основната идея е да бъде стимулирано балансираното и устойчиво развитие на региона Бойчиновци-Бор чрез прилагане на съвместни мерки за опазване на природата в програмната област. Съвместната дейност включва:  картографиране на замърсените зони и идентифициране на критични места за почистване; закупуване на оборудване за управление на отпадъците и лаборатория за взимане на проби; почистване на идентифицираните замърсени зони. Ще бъде проведена кръгла маса и създаден сайт на проекта.
2020-01-20 11:23:31