Студенти спретнаха благотворителен базар

Студентите спретнаха благотворителен базар

Благотворителен базар бе открит днес в сградата на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"- Филиал-Враца. Събраните средства ще послужат за естетизиране на образователната среда във филиала. В благотворителния базар, взеха участие студенти специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика”; „Предучилищна педагогика и чужд език”; „Начална училищна педагогика и чужд език”.


1
2


2019-12-16 13:07:46