Да бъдеш учител в ХХI век

Да бъдеш учител в ХХI век

Завършиха обученията на учители от ПЕГ „Йоан Екзарх“ в структурирани курсове във водещи учебни организации в Европа по проект „Да бъдеш учител през 21 век” - КД1 на програма Еразъм+, КД 1 – „Мобилност“, сектор „Училищно образование“.

В изпълнение на европейския план за развитие на гимназията и водени от желанието да променят класната стая и да работят за промяна на отношението, нагласите и мотивите на учителите, учениците и родителите в посока осъществяване на образование, фокусирано върху личността на ученика, от август до ноември 2019 г., Директорът на гимназията и 5 учители преминаха успешно 6 различни двуседмични обучителни курса по теми в две тематични области: информационни и комуникационни технологии и нови и иновативни образователни методи.

През август Елизабета Димитрова завърши курс „Геймификация“ в Пула, Хърватска с акцент към използването на различни игрови методи в класната стая и казуси свързани с тези техники. Таня Денова премина обучение на тема „Стратегии на преподаване, управление на конфликти и емоционална интелигентност“ във Флоренция, Италия с фокус върху емпатията и емоционалната грамотност за постигане на по-позитивна работна среда и управление на конфликти като възможност за израстване на ученика.

През септември Невелина Първанова участва в курса „Креативност, иновации, мотивация и нови образователни методи“, а през октомври Валентина Михайлова завърши курс „Преподаването в 21ви век – основано на компетенции, меки умения и креативност“ във Флоренция, Италия.

Педагогът Иванка Лекова се запозна с „Аудиовизуални образователни приложения в класната стая“ в Дъблин, Ирландия през октомври, а Димитринка Георгиева завърши през ноември курса „Учениците на сцената – методология ориентирана към обучаемите и аудиовизуални проекти“ във Флоренция, Италия. На следващия етап от проекта, учителите ще споделят придобития опит и умения с колегите си под формата на организирана вътрешноинституционална дейност и ще го приложат в работата си. Предстоят открити уроци по английски език и история и цивилизации на английски език, а в началото на следващата година, със съдействието на РУО Враца, опитът ще бъде споделен и с учители от област Враца.
2019-11-25 16:25:27