СУ „Никола Войводов“ с важно отличие

СУ „Никола Войводов“ с важно отличие

През 2018/19 година ученици от СУ „Никола Войводов“ участваха в програмата „Училище посланик на Европейския парламент“. Младшите посланици, съвместно със своите ръководители  Петя Николова и Галина Ганева, участваха в различни общински, областни и национални форуми, където се срещнаха с членове на Европейския парламент и Европейската комисия. Инициативите провокираха участниците свободно да задават въпроси, да предлагат решения и да популяризират ЕП, като институция, чрез която гражданите могат да изявяват своята позиция.

Организирани бяха информационни събития, поставено бе началото на няколко инициативи: изготвяне на европейски информационен кът, проект за разделно събиране на отпадъци в коридорите, засаждане на дръвче в къщата – музей Никола Войводов, инициатива за подновяване площадката по БДП в двора на училището, представяне на мита за Европа и Зевс в детските градини на територията кв. „Дъбника“, и др. Чрез участие в благотворителни дейности те изразиха своето отношение към една основна европейска ценност - солидарността.

За активното си участие, посланиците от СУ „Никола Войводов“  бяха класирани от Бюрото на Европейския парламент в България сред 15-те най-активни екипи. Училището зае едно от призовите места, които дават право на един преподавател да участва в международен учителски  семинар в Брюксел. Той ще се проведе на 18 и 19 ноември и е посветен на преподаването за  Европа. В него ще се включи Галина Ганева, която е главен учител.

 




2019-11-15 09:52:31