»ван јспарухов: ¬ образователната система тр€бва диалог без политически пристрасти€!

»ван јспарухов: ¬ образователната система тр€бва диалог без политически пристрасти€!

ƒискусионната среща на тема „Ќова стратеги€ в сферата на образованието в ќбщина ћездра - проблеми и техните решени€”, организирана от местна коалици€ „јЅ¬“ («Ќ—, ¬ќЋя, јЅ¬), се проведе преди дни. ”частие взеха  над 30 представители на учителските колективи и директори на училища и детските градини от общината.

„Ќеслучайно виждате в нашата листа хора, които са в системата на образованието от дълго време и познават системата отвътре. Ќие знаем, че за да задържим учениците в ћездра, тр€бва да се създаде стратеги€ за развитието на образованието в диалог с вас“, каза в началото на срещата кандидатът за кмет »ван јспарухов.

—ред дискутираните проблеми б€ха липсата на прозрачност при разпределението на бюджета за образование. ≈вгени …оловски изтъкна, че прозрачността тр€бва да е на основно м€сто при бюджетирането на резерва за училищата, в открит диалог с директорите. ¬ последните години никой не знае колко е резервът на учебните заведени€ и как се разпредел€ той, посочи …оловски, а присъстващи споделиха за случаи, в ќбщината плащала ремонти с пари от резерва, вместо със средства от проекти. Ѕлизо 500 деца пътуват за ¬раца всеки ден и тр€бва да се вземат мерки за задържането им в местните  учебни заведени€. “ой коментира също изпуснатите възможности за финансиране на проекти за милиони левове през последните 4 години, в т.ч. и за осигур€ване на достъпна архитектурна среда за учениците с увреждани€.

јспарухов подчерта, че с общински€ бюджет може да се подпомагат проекти на училищата, които н€мат средства за съфинансиране.

„ѕоканихме ви на тази среща като една от най-интелигентните прослойки в обществото и в ћездра и най-отговорните, тъй като от вас зависи бъдещето на държавата, не за да ви агитираме, а за да споделим с вас нашите идеи за развитие на образователната система. ƒокато не се прекрати антагонизмът между училищата, на фона на демографската криза, трудностите стават все повече. “ова тр€бва да се подкрепи със стратеги€, продукт на широко обществено обсъждане, ко€то да подпомогне задържането на нашите деца в общината. ‘ормулата за разпределение на бюджета за образование, тр€бва да е справедлива, а сега т€ не е“, коментира “ошко —то€нов.

ѕрисъстващите се обединиха около мнението, че насто€щата транспортна схема е сериозен проблем за образователната система. ѕредставителите от детски градини споделиха, че трета година превозът на децата се извършва от частна фирма, често - със счупени автобуси. ќбщина ћездра е единствената в областта, ко€то не за€вила нужда от нови возила. 37 автобуса б€ха раздадени на ¬рачанска област, за ћездра н€маше, припомни ≈вгени …оловски. Ќа свой ред јспарухов подчерта, че вместо да се води към фалит общинското транспортно дружество с цел да бъде продадено и учениците да се воз€т от частна фирма, н€ма пречка училищната транспортна схема да се поеме от общинското предпри€тие, за което има ученически автобуси и към момента.

Ќе остана без коментар и фактът, че н€ма смисъл да бъдат поддържани изкуствено училища с 60 ученици, за сметка на останалите.

„¬ наши€ град тр€бва да се помисли за създаване на паралелки за производството. Ќ€ма от къде да намериш млад стругар, млад фрезист, липсват подготвени кадри за завода за автомобилни части, за каменно-обработващата промишленост. ¬ажен проблем на образователната система е липсата на професионални паралелки, които да осигур€ват кадри за работещи€ бизнес в ќбщина ћездра, това е и основен проблем за работещи€ бизнес“. “ова подчерта »нж. ѕреслав ’ристов – кандидат за общински съветник от ћ  „јЅ¬“ («Ќ—, ¬ќЋя, јЅ¬) и управител на “ехкерамик-ћ.

јспарухов допълни, че ќбщина ћездра е сред първите, придобили собственост върху професионалните си гимназии.

„«а да създадем утре професионална паралелка, тр€бва да работим 2-3 години по-рано в тази посока. »мах възможността да проуча 2/3 от системите в ≈вропа, в т.ч. ƒани€, Ќорвеги€, ’оланди€ и ранното професионално ориентиране е изключително важно за професионалното образование и привличането на ученици“, допълни още јспарухов.

ƒиректорите повдигнаха и въпроса за това, че тази година са били поканени да направ€т училищните тържества в рамките на празниците „ћездра май“, а впоследствие се наложило да заплащат наем, осветление и други консумативи за ƒома на железничар€.

ѕропусната възможност за закупуване на ƒома на железничар€, с което да се осигури общинска концертна зала, като за сметка на това б€ха похарчени 500 хил. лева за закупуване на лагера в Ўабла, е гол€ма грешка на сегашното управление, подчерта јспарухов.

„Ќезаконосъобразни€т начин, по който след това —ъбков актува като общинска собственост ƒома на железничар€, доведе само до едно – н€маме общинска концертна зала и изпуснахме възможността да € придобием за 150-160 хил. лева от Ѕƒ∆, когато ни беше предложено“, посочи още јспарухов.

—ред другите дискутирани теми б€ха обществените поръчки за храна за образователните заведени€ и фактът, че в момента хл€б са докарва от ѕазарджик, лютеница от друго м€сто и т.н. јспарухов сподели идеите си за подпомагане на личното стопанство, с което да се осигур€т хранителните продукти за системата на образованието и социалните дейности.

„—къпи учители, във вашите ръце е бъдещето на нашите деца, на нашата държава! ƒълбоко уважение към вашата работа“, каза в заключение инж. ѕреслав ’ристов.

—рещата приключи с единодушното мнение, че без стратеги€ за развитие на образованието, ко€то да бъде създадена чрез диалог и широко обсъждане между общинското и училищните ръководства и бизнеса, н€ма как да задържим учениците в ћездра.

 ачеството на образованието в нашите училища по нищо не отстъпва на врачанските, но липсата €сна визи€ и това, че не се отсто€ват местните образователни интереси, в т.ч. пред –»ќ за рзакриване на нови паралелки, пречи на развитието на образователната ни система, см€тат от местната коалици€ „јЅ¬“ («Ќ—, ¬ќЋя, јЅ¬).

 упуването и продаването на гласове е престъпление!

 
2019-10-17 15:45:35