Осъдиха врачанската болница

Осъдиха врачанската болница

Врачанската МБАЛ „Христо Ботев” е осъдена да заплати 342 618,97 лв. на „Медика кор“ ЕАД – Русе. Решението е на съдебен състав на търговското отделение на окръжния съд в града под Околчица, с председател Радослава Симеонова. Сумата е от главница и лихва по просрочени задължения на врачанската многопрофилна болница към дружеството от Русе за извършена от него медицинска дейност през януари, февруари и март 2018 г. За предоставените медицински услуги между „Медика кор“ ЕАД и МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца има надлежно сключен договор от 1 март 2016 г. При подаването в съда на исковата молба от русенското дружество, предишното ръководство на врачанската многопрофилна болница изцяло оспори предявените искове по основание и по размер. Съдът назначи съдебно-счетоводна експертиза, която доказа основателността и потвърди посочения в исковата молба размер на вземанията. В хода на делото постъпи становище от новото ръководство, което в момента управлява здравното заведение. В становището се посочва, че не поддържат депозирания от предишния ръководен екип отговор на исковата молба. Новото ръководство смята, че исковете на „Медика кор“ ЕАД са процесуално допустими и по същество основателни.

Освен доказаните в хода на делото задължения за медицинска дейност, които МБАЛ „Христо Ботев“ – Враца ще изплати на „Медика кор“ ЕАД – Русе, врачанската болница е осъдена да заплати и направените деловодни разноски от 22 888 лв..

Решението на Врачанския окръжен съд може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
2019-09-19 14:12:25