Врачански ученици с практика в Германия

Врачански ученици с практика в Германия

За поредна година Професионална техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров" - Враца успешно реализира проект по Програма на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ в ключова дейност „Образователна мобилност за  обучаеми в сферата на професионалното образование и обучение“. Проектът „Европейски практики за професионален опит” е насочен към придобиване на европейски измерения на професиите, които се изучават в училището. Двадесет възпитаници на ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ от 11 клас, специалности „Компютърна техника и технологии“, „Системно програмиране” и „Автотранспортна техника“ в рамките на три седмици проведоха производствената си практика в професионално-учебен център bbW, гр. Франкфурт (Одер), Германия.

Участниците в проекта придобиха нови професионални умения, като се запознаха с нови технологии и стандарти. Работиха в реална работна среда, където приложиха на практика натрупаните знания и умения.

 
2019-07-19 15:18:27