БЮРО ПО ТРУДА - ОРЯХОВО

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел.: 09171/ 24-65


 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 09.07.2020 г.
 
Работни места за средно професионално, средно общо, основно и начално образование
5 работник, кухня
2 отчетник, насочване на товари
 
По схема “Младежка заетост” обучение по време на работа / без заплата наставник/
1 продавач-консултант

 
2020-07-10 23:14:48