Община привлече над 1 милион лева

Община привлече близо 2 милиона лева

Над 1 млн. и половина лева привлече Община Вършец само за последните две седмици. Спечелени са пет проекта по две програми - за трансгранично сътрудничество със Сърбия и по Програмата за развитие на селските райони. Те са развитието на туризма и за подобряване на градската инфраструктура.

Първият проект е за развитие на туризма в трансграничния регион и е спечелен от „Местна инициатива за Вършец“, която ще е водеща организация и ще работи в партньорство с „Туристическа организиция Сокобаня“, гр. Сокобаня, Сърбия. Развитието на туризма в трансграничния регион ще бъде подкрепено чрез създаване на маркетингова стратегия за трансграничния туристически район Сокобаня-Вършец с акцент върху новите инструменти за представяне на възможностите за туризъм - като мобилни и интернет приложения. Вторият трансграничен проект ще се изпълнява също със сръбската община Сокобаня. Проектът е свързан с „Подобряване на зимното туристическо предлагане в общините Сокобаня и Вършец”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия. Акцент е създаването на общ туристически продукт “Зимна трансгранична обиколка“ и модерна, новаторска, интерактивна платформа за популяризиране на трансграничното наследство от Вършец-Сокобаня.

За Вършец се предвижда организирането на „Зимно събитие за културен туризъм във Вършец - Зима, звезди и вино“, доставка и монтаж на 10 дървени базарни къщички, модерно мултимедийно оборудване и др.

Три са инфраструктурните проекти, спечелени по Програмата за развитие на селските райони.

Със средства на обща стойност 967 871 ,22 лева ще се извърши «Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ «Слънце»- гр.Вършец». Ще бъде извършен ремонт на основната сграда, включително част "Паркоустройство и благоустройство", и ще бъде доставено оборудване и обзавеждане за детската градина.

Със средства на обща стойност 100 322, 84 лева ще се извърши «Обновяване на градски парк, гр. Вършец». Ще се подобри качеството на зелените площи за отдих на жителите и гостите на община Вършец като бъде изградена автоматизирана поливна система в Слънчева градина с площ 12 128 кв.м.

Със средства на обща стойност 94 816, 09 лева ще бъде извършен «Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в гр. Вършец». За нуждите на жителите и гостите на града ще бъдат реновирани спортни игрища за баскетбол и волейбол.
2019-05-30 11:22:45