Готвят нова модернизация на бизнес школо

Готвят нова модернизация на бизнес школо

Да се подобри материалната база чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в малкия корпус на врачанското училище „Васил Кънчов“ иска кметският екип в града. За целта вече е изготвено проектно предложение, с което да се кандидатства за финансиране по „Красива България“. Първо идеята ще се гласува от общинския съвет на предстоящото заседание след седмица. 

Според разчета общата стойност на подготвения проект възлиза на 72 076,36 лева, от които стойността на финансирането от програмата е 30 671 лева с включено ДДС и предвидено съфинансиране от Община Враца в размер на 46 006 лева с ДДС (60 % от стойността).

Извършеното енергийно обследване показва, че при сегашното състояние на сградата не се осигуряват необходимите норми за топлинен комфорт, а за неговото достигане и поддържане се изразходва голямо количество енергия и ресурси. В резултат на реализирането на проекта и извършването на строително-монтажните дейности (СМР) се очаква топлинните загуби да намалеят, посочва в докладната си до общинския съвет кметът Калин Каменов.
2018-12-12 11:13:55