КОЦ-Враца показа апаратурата, с която работи

КОЦ-Враца показа апаратурата, с която работи

Инициативата „Ден на отворените врати“ проведоха днес в Комплексния онкологичен център във Враца във връзка с отбелязването на световния ден на медицинската физика, който е и професионален празник на работещите в тази сфера. Тематиката тази година е „Медицинската физика в полза на пациента“. С професията се запознаха учениците от ППМГ „Академик Иван Ценов“, СУ „Христо Ботев“ и възпитаници на медицинския колеж за рентгенови апарати в Плевен, които изрично пожелали да посетят точно „КОЦ-Враца“.

В центъра съществува „Лаборатория по клинична дозиметрия и лъчезащита“. В нея работят четирима медицински физици. Това са: Валентин Ганчев; Георги Воденичарски; Марияна Делийска и инж. Боряна Илиева. Те са високо квалифицирани и преминали обучения и в чужбина. Лъчелечебният център разполага с най-модерното оборудване в региона. Линейният ускорител и съпътстващите го апарати са на световно ниво, а пациентите се лекуват по съвременни методики, като на всеки се изработва индивидуален план за лъчелечение. Медицинският физик и лъчетерапевтът заедно избират хода на лечението. Разпределението на радиационната доза в различните органи се тества първо на устройство фантом, което имитира присъствието на пациента. Едва тогава се изработва конкретния лъчелечебен план и се пристъпва към реално изпълнение на процедурите. Това гарантира успешно и безопасно лечение.

„Искаме да се обърнем към нашите пациенти с призив да спазват стриктно назначените им процедури и дати за изпълнение. Да не се притесняват, поради липса на знания за хода на лечението. Да ни имат доверие и нещата ще се случат по-най добрия начин“, призова медицинският физик Валентин Ганчев. Той показа апаратурата, с която работят и поясни, че екипът също се пази от облъчване по време на дейностите. Обучен е за тази цел, а замерване физиците си извършват с персонален дозиметър.

 
2018-11-07 11:25:40