Освежената фасада на храма.

Освежената фасада на храма.


2018-10-09 15:41:58