Ясно е кой ще ремонтира стадиона във Враца

Ясно е кой ще ремонтира стадиона във Враца

Фирма от село Първомайци ще прави осветлението на стадион „Христо Ботев” във Враца. Дейностите ще бъдат извършвани от „Хит” ООД. Дружеството е избрано след проведена обществена поръчка заради предложена най-изгодна оферта. Ценовото предложение на фирмата е в размер на 416 хил. лв. без ДДС. Избраният изпълнител ще има за задача да проектира и изгради прожекторна осветителна уредба на стадион „Христо Ботев“ в съответствие с изискванията към спортната инфраструктура на УЕФА и ръководството за осветление на стадиони от ниво D.

В обявената от кметския екип процедура за осветление на градския стадион офертите си бяха подали още две обединения - ДЗЗД „Никополис билд“ – Гоце Делчев и „ДЗЗД „Органик Сълюшънс“ – София.
2018-09-27 16:29:57