Ясно е кой ще ремонтира изцяло Пробива

Ясно е кой ще ремонтира изцяло Пробива

Обединение „ВМ Враца 2018” ще извърши цялостната реконструкция на централната пешеходна зона в града под Околчица. Изпълнителят на дейностите стана факт чрез пряко договаряне, след провалени две обществени поръчки. Средствата, които ще бъдат вложени в строителството са близо 6 млн. лв. Цялостното обновяване на Пробива е част от инвестиционна програма, спечелила финансиране. Реален старт на строителните дейности се очаква да бъде даден веднага след финализирането на Ботевите дни. Пешеходната зона ще се прави на етапи, като по този начин ще се избегнат неудобствата за хората, категоричен са от кметския екип.

Ремонтите обхващат 65 дка – зони в участъка от ул. „поп Сава Катрафилов” до „Кръстьо Българията“ и 12 улици в централната градска част. Включени са подмяна на амортизираните настилки, ново озеленяване на площите, изграждане на единна система от елементи на градския дизайн, водни площи и напояване. Включено е и изпълнение на мерки за достъпна за хора с увреждания среда.


1


2018-05-04 14:41:45