Наказаха свинеферма тровила водата в Чирен

Наказаха свинеферма тровила водата в Чирен

Врачанският районен съд потвърди наложената имуществена санкция в размер на 5 хил. лв. на столичната фирма „Кова – М” ЕООД. Дружеството е санкционирано след съставен акт през месец май тази година след като експерти на екологичната инспекция констатираха, че торов отпадък от свинефермата в землището на с. Чирен се изхвърля в съседно дере въпреки наличието на безоточна яма. Животинската тор се просмукала и замърсила подземните води в района на населеното място.

Припомняме, че през пролетта на тази година във врачанската екоинспекция постъпи сигнал за силно замърсяване на подземни водоизточници, захранващи чешми в центъра на Чирен. Цялостна проверка е извършена от експерти от РИОСВ, БДДР в Плевен и врачанската здравна инспекция. По време на огледа е установено, че водата в три подземни водоизточници в центъра на селото, които не са предназначени за питейно-битови нужди, са видимо мътни и с миризма на фекалии. Като вероятен източник на замърсяването и предвид карстовия характер на района е проверена свинеферма, собственост на фирма „КОВА-М“ ЕООД, гр. София, намираща се в землището на Чирен. Констатирано е, че торовата фракция (течна и твърда) от обекта се събира в безотточна бетонирана яма, която има свободен обем.  На около 50 м от нея в съседно дере, водещо към малка пропаст е изхвърлена животинска тор, която се е просмукала от карста. За допуснатото нарушение на фирма „КОВА-М“ ЕООД е наложена административно наказателна мярка.

Решението на Врачанския районен съд не е окончателно. То подлежи на касационно обжалване пред Административния съд в 14-дневен срок.

 

 

 
2017-10-18 11:05:57