Магистрат стана на прицел, не трябвало да бъде в състава, пуснал Ценко Чоков от ареста

Магистрат стана на прицел, не трябвало да бъде в състава, пуснал Ценко Чоков от ареста

Временният председател на Апелативния специализиран наказателен съд Даниела Росенова не е трябвало да бъде в състава, който пусна от ареста кмета на Галиче Ценко Чоков. Това е установила проверка на Върховния касационен съд, според която при разпределяне на делото на Чоков е допуснато нарушение, довело до влизането на съдия Росенова в състава.

В средата на миналия месец, състав на Апелативния специализиран наказателен съд, в който бяха Асенова - председател, Даниела Врачева - докладчик и Димчо Георгиев, освободи Ценко Чоков от ареста срещу парична гаранция от 10 000 лева. Определението на съда беше подписано с особено мнение от съдия Георгиев, а освобождаването на Чоков беше последвано от протести в Галиче. След това и главният прокурор поиска от председателя на ВКС Лозан Панов да прецени дали не е нужна проверка за начина на разпределение на делото.

Такава проверка е била направена и председател на проверяващата комисия е бил именно Лозан Панов, като в него са били съдиите Мина Топузова и Бисер Троянов. Проверката е показала, че делата в АСНС се разпределят съобразно Вътрешни правила, утвърдени от председателя на съда. Изборът на съдия докладчик става на случаен принцип, но определянето на членовете на съдебния състав не се извършва автоматично, тъй като той се попълва от членовете на постоянния състав на докладчика. Когато член на състава не може да участва в него, замяната му с друг съдия не се извършва на случаен принцип, а по субективна преценка на разпределящия, посочват в доклада си от ВКС.

В случая с мярката на Чоков, докладчик е била съдия Врачева, а в състава е трябвало да бъде съдия Петя Колева, но тя е била заменена от Росенова, което проверяващите определят като грешка. При разпределяне на делото Колева е била в отпуск, но не и на 13 февруари, когато е било заседанието и когато съдът се е произнасял.

"Според комисията на ВКС замяната на отсъстващия към момента на разпределението член на състава съдия Петя Колева със съдия Даниела Росенова е извършена в отклонение от установената в АСНС практика. Срокът за произнасяне по образуваното в.н.ч.д., с оглед на правилата за изчисляване на сроковете по чл. 183, ал. 2 и ал. 4 от НПК, е следвало да изтече до края на работния ден на 13.02.2017 г. В този ден редовният член на състава съдия Колева вече не е била в отпуск, което не сочи на необходимост от замяната й с друг съдия", посочват от ВКС.

Върховните съдии препоръчват в АСНС да се изготвят вътрешни правила, за да бъде запълнен съставът, в който е съдия Росенова, за заместване на отсъстващ член – съдия от утвърдените постоянни въззивни състави, както и за начина за определяне на останалите съдии в съставите по мерки за неотклонение.

 

Попълването на съдебния състав и при заместване е удачно да се извърши чрез автоматичен избор между възможните съдии за разпределение. Правилата могат да се съгласуват от Общото събрание на съдиите в Апелативния специализиран наказателен съд и да се оповестят публично на интернет страницата на съда, препоръчват от ВКС.
2017-03-03 12:32:19