Наредбите за паркиране във Враца и Козлодуй отиват на съд

Наредбите за паркиране във Враца и Козлодуй отиват на съд

Административният съд образува дела срещу наредби на общините Враца и Козлодуй след сезиране от Окръжната прокуратура. Обвинителите протестират отделни текстове от Наредбите на двете местни администрации за организацията и безопасността на движението на пътни превозни средства в териториите за общо ползване. С протестираните текстове и в двете Наредби са посочени конкретни нарушения на правилата за движение, въведени са забрани и определени наказания /глоби/, които според прокуратурата са в противоречие със Закона за движение по пътищата. Атакуваните разпоредби въвеждат забрана за движението и паркирането на моторни превозни средства в паркове, алеи, детски площадки, тротоари и пешеходни зони, зелени площи, спирки на обществения пътнически транспорт и др.

Според прокуратурата обаче посочените нарушения не са регламентирани като такива в Закона за движение по пътищата. Освен това предвидените размери на наказанието „глоба“ в Наредбите във всички случаи се различават от определените в закона, поради което открито му противоречат. Окръжната прокуратура във Враца смята, че е налице регулиране на обществени отношения по различен начин, или преуреждане на вече регулирани със закон обществени отношения. Липсва и законова делегация за уреждане на такива отношения от общинските съвети, поради което те не са компетентни да приемат оспорените текстове, тъй като не са от местно значение и вече са уредени от нормативен акт от по-висока степен. Отправено е искане към съда да обяви нищожността на протестираните разпоредби или алтернативно да ги отмени като незаконосъобразни.

На основа на изброените горе протести на обвинителите Административният съд вече е насрочил делата срещу общинските съвети на Враца /21 февруари 2017 г./ и Козлодуй /31 януари 2017 г./.

 
2016-12-22 10:51:01