Вършец събра архитекти на национална среща

Вършец събра архитекти на национална среща

Национална среща на главните архитекти и експертите по устройство на планиране от общините се състоя на 14 и 15 април в СПА хотел «АТА» във Вършец.

Националната среща, на която присъстваха 80 специалисти от всички общини на страната, бе открита от кмета на община Вършец инж. Иван Лазаров, който приветства участниците с „Добре дошли” и пожела успешна и ползотворна работа на форума.

На откриването присъстваха: Златко Живков – член на УС на Националното сдружение на общините в Република България и кмет на община Монтана, инж. Милка Гечева – началник на Дирекция „Национален строителен контрол” и Красимир Гебрев – гл. секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

На работната среща бяха разгледани и обсъдени теми, свързани с партньорството между държавата и общините за подобряване и благоустрояване на жизнената среда и качеството на живот, и възможностите за устройство на сегрегираните зони (гета) с концентрация на ромското население.

Представена бе Програмата за междурегионално и транснационално сътрудничество УРБАКТ ІІІ „Мрежа за градско развитие”.

Бе обменен опит и споделени добри практики в областта на устройството на територията.

За участниците в Националния форум бе организирана туристическа обиколка за запознаване с архитектурните и културни забележителности на града, и благоустройствените проекти на община Вършец.

 

Георги НИКОЛОВ


Коментари2016-04-18 16:00:41