Приеха план-приема за следващата учебна година

Приеха план-приема за следващата учебна година

Вчера областният управител Малина Николова председателства редовното заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Враца. Основна точка в дневния ред бе съгласуването на предложения от началника на РИО-Враца Галина Евденова държавен план-прием за учебната 2016/2017 година на област Враца.

 „Определянето на Държавния план-прием за учебната 2016/2017 година в областта се основава на изпълнението на Държавната политика на регионално ниво. Тя очертава трите основни приоритета, свързани с приема – качествено средно и професионално образование, фокус върху развитието на професионалното образование и въвеждането на дуално обучение, устойчивост и съхранение на мрежата от учебни заведения.“ – подчерта в началото на срещата Малина Николова.

Тя благодари на всички институции, отговорни за Държавния план-прием, осъществили поредица от срещи и мероприятия за ефективната подготовка по предложението за новата учебна година.

„Благодаря на местния бизнес за отговорното отношение и съгласието пилотно в област Враца да стартира дуалното обучение“, допълни още областният управител.

Галина Евденова представи държавния план-прием на област Враца за учебната 2016/2017 година, като изложи мотивите за предложението съобразно целите, отговарящи на интересите на учениците и балансираното разпределение в съответните училища и гимназии.

Завършващите основно образование ученици от областта са 957 и ще се обучават в тридесет и осем паралелки.

Новите за предстоящата учебна 2016/2017 година специалности, по които се предлага обучение в училищата от област Враца са „Обслужване на заведения в общественото хранене“ в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Криводол, „Производство на кулинарни изделия и напитки“ в СОУ „Христо Ботев“ – Габаре, в Професионалната аграрна гимназия в Бяла Слатина - специалността „Електродомакинска техника“, в Професионалната техническа гимназия „Н.Й.Вапцаров“ - Враца - „Машини и системи с ЦПУ“ и „Микропроцесорна техника“, а в Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца - „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ и „Производство на месо, месни продукти и риба“.

Дуално обучение ще стартира в професионалните гимназии в община Враца по следните специалности: Машини и системи с ЦПУ и Микропроцесорна техника в ПТГ „Н.Й.Вапцаров“– Враца; Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия и Производство на месо, месни продукти и риба в ПГТР – Враца и в Строителство и архитектура и Вътрешни облицовки и настилки в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“ - Враца.

Членовете на Постоянната комисия по заетостта съгласуваха Държавния план - прием за учебната 2016/2017 година. Процедурно предстои утвърждаването му в Министерство на образованието и науката.

На срещата присъстваха експерти от инспектората, директори на училища в областта, представители на общините, бюрото по труда, работодателски организации, както и представители на бизнеса.

 

 
2016-01-28 09:51:36